Dagelijkswerkwoordspelling

De werkwoordspelling kent binnen DagelijksWerkwoordspelling een logische en doordachte opbouw:

  • groep 6 herkennen -werkwoorden en de persoonsvorm, herkennen onderwerp, persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • groep 7 persoonsvorm verleden tijd (zwakke en sterke werkwoorden), voltooid deelwoord.
  • groep 8 bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, spelling Engelse werkwoorden.

Daarnaast heeft ons aanbod een doorgaande lijn met betrekking tot redekundig en taalkundig ontleden.

https://www.dagelijkswerkwoordspelling.nl/wp-content/uploads/sites/6/2013/01/Voorbeeldopgave-dagelijkswerkwoorden-1-1024×768.jpg

Bestel nu uw schoollicentie

DagelijksWerkwoordspelling voor uw school kort samengevat:

- Gratis accounts voor al uw leerlingen.
- Leerkrachten monitoren de resultaten van uw groep.
- Werkwoordspelling en grammatica in één module.
- Zowel via iPad App als op papier (via de printfunctie) te maken.
Inloggen