Opbouw

Werkwoordspellingdagelijkswerkwoorden

De werkwoordspelling kent binnen DagelijksWerkwoordspelling een logische en doordachte opbouw:

  • groep 6 herkennen -werkwoorden en de persoonsvorm, herkennen onderwerp, persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • groep 7 persoonsvorm verleden tijd (zwakke en sterke werkwoorden), voltooid deelwoord.
  • groep 8 bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, spelling Engelse werkwoorden.

Daarnaast heeft ons aanbod een doorgaande lijn en is dekkend voor niveau 1S van de referentieniveaus.

Voorbeeldopgave dagelijkswerkwoorden 1